Předsvatební smlouva

 

Předmětem předsvatební smlouvy bývá nejčastěji majetkové uspořádání, sňatkem totiž jinak automaticky vzniká majetkové společenství – tzv. Společné jmění manželů (přesná definice toho co se dá a nedá považovat za společné jmění manželů najdete v zákoně č. 40/1964 Sb., § 143, odst. (1), písm. a).

Do smlouvy si můžete dát v podstatě cokoliv, co neodporuje zákonu a dobrým mravům. Při jejím sepisování ale nezapomeňte, že jde o dohodu dvou svobodných lidí, a pokud se vám v ní něco nelíbí nebo máte pochybnosti, raději ji nepodepisujte.