Formality

 

Seznam dokladů potřebných k uzavření manželství:

  1. Platný doklad totožnosti (u občanského průkazu nelze předložit potvrzení o ztrátě, nebo odevzdání OP)
  2. Rodný list (nelze použít kopie ani výpisy z knihy narození, pokud rodný list nemáte, vyžádejte si jej na matrice příslušného úřadu podle místa narození).
  3. Doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem).
  4. Výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem).
  5. Úmrtní list zemřelého manžela nebo manželky.
  6. Pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (s doložkou o nabytí právní moci).
  7. Jde-li o osobu nezletilou, ale starší 16 let – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.
  8. Osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by neměla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.
  9. Snoubenci, které mají spolu dítě před uzavřením manželství, uvedou ho do dotazníku k uzavření manželství a přiloží rodný list tohoto dítěte.
  10. Vyplněný Dotazník k uzavření manželství (je k dispozici na kterémkoliv matričním úřadu a také on-line na www.svatba.cz/dotaznik.doc).

 

Doklady je třeba odevzdat na matrice nejpozději 14 dní před sňatkem.

O nové občanské průkazy je třeba zažádat do 10 dní od vydání oddacího listu.

 

Na jiné otázky s touto tématikou Vám rádi zodpovíme na:

mobil: +420 775 381 643
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.